Polityka Prywatności

Jaki jest cel przetwarzania Państwa danych osobowych?

Mając na uwadze ochronę Państwa danych osobowych, uprzejmie informujemy, iż wprowadziliśmy i stosujemy Politykę Bezpieczeństwa. Zachowując pełną prywatność danych osobowych zawiadamiamy, iż będą one przetwarzane w celach związanych z umową na świadczenie usług gastronomiczno – turystycznych i usług związanych z działalnością Spółki przez do czasu jej wykonania, a następnie przez czas wynikający z obowiązków administratora. Administrator za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji zbiera i przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe Użytkowników przekazywane podczas procesów rejestracji w Serwisie: imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail oraz numer telefonu.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych pozwala nam na świadczenie usług m.in. utrzymanie Państwa konta, realizowanie zamówień, kontakt związany z wykonaniem umowy, a także przesyłanie informacji marketingowych (w tym newsletter).

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych. Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrazili Państwo zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.

Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu i zmiany swoich danych osobowych, a także żądania od Administratora niezwłocznego ich usunięcia (tj. „prawo do zapomnienia”). Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych mogą Państwo zgłaszać mailowo na adres administratora danych. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane osobowe mogą być przekazywane operatorowi płatności.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom. Aktualna treść Polityki Prywatności dostępna jest każdorazowo na naszej stronie internetowej www.szybmaciej.pl i www.demex.zabrze.pl.

Uprzejmie informujemy, iż na terenie Przedsiębiorstwa Górniczego DEMEX organizowane są imprezy otwarte na których wykonywane są zdjęcia które mogą być przez nas publikowane.

Kto będzie Administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Przedsiębiorstwo Górnicze DEMEX sp. z o.o. w Zabrzu.

W celu uzyskania szczegółowych informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych zachęcamy do kontaktu z Pełnomocnikiem ds. danych osobowych.

Dane kontaktowe do Pełnomocnika ds. danych osobowych: adres e-mail: info@demex.zabrze.pl adres pocztowy: Pełnomocnik ds. danych osobowych, Przedsiębiorstwo Górnicze DEMEX sp. z o.o., ul. Hagera 41, 41-800 Zabrze.

Administrator zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych osobowych Klienta.

Kto będzie odbiorcą Państwa danych osobowych?

Odbiorcami Państwa danych będą wybrani pracownicy Przedsiębiorstwa Górniczego DEMEX Sp. z o.o. oraz podmioty współpracujące z DEMEX Sp. z o.o. w szczególności w zakresie księgowości, rachunkowości, usług IT i usług powiązanych z usługą świadczoną dla Państwa.

Państwa uprawnienia

Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i poufności otrzymanych danych osobowych w związku z tym mają Państwo pełne prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a od 25 maja 2018 roku do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

Na jakiej podstawie działamy?

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią: do dnia 25 maja 2018 r. art. 23 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych a po tym dniu art. 6 ust. 1 lit. b RODO.